رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اپل سرویس جدید درخواست کمک اضطراری SOS آیفون از طریق ماهواره را معرفی کرد

اپل سرویس جدید درخواست کمک اضطراری SOS آیفون از طریق ماهواره را معرفی کرد آنتن‌های عادی آیفون اکنون می‌توانند به ماهواره متصل شوند. برای استفاده از قابلیت ماهواره‌ای کاربر باید در محیط بیرونی باشد و پس از چند دقیقه می‌تواند برای درخواست کمک به ماهواره متصل شود نکته مهم: این قابلیت صرفا برای درخواست کمک […]

اپل سرویس جدید درخواست کمک اضطراری SOS آیفون از طریق ماهواره را معرفی کرد

آنتن‌های عادی آیفون اکنون می‌توانند به ماهواره متصل شوند. برای استفاده از قابلیت ماهواره‌ای کاربر باید در محیط بیرونی باشد و پس از چند دقیقه می‌تواند برای درخواست کمک به ماهواره متصل شود

نکته مهم: این قابلیت صرفا برای درخواست کمک اضطراری است نه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای!