رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدترین نقشه کرونایی کشور؛ ۱۸ شهریور ۱۴۰۱: رنگ قرمز دوباره رفت

جدیدترین نقشه کرونایی کشور؛ ۱۸ شهریور ۱۴۰۱: رنگ قرمز دوباره رفت سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی رنگ قرمز از نقشه ایران رفت افزایش سه برابری تعداد شهرهای با وضعیت آبی

جدیدترین نقشه کرونایی کشور؛ ۱۸ شهریور ۱۴۰۱: رنگ قرمز دوباره رفت

سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد:
بیش از ۹۰ درصد شهرهای کشور در وضعیت زرد و آبی

رنگ قرمز از نقشه ایران رفت

افزایش سه برابری تعداد شهرهای با وضعیت آبی