رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خداحافظی شبنم فرشادجو با بازیگری در ایران

خداحافظی شبنم فرشادجو با بازیگری در ایران شبنم فرشادجو در صفحه اینستاگرامش نوشت: مهم نیست کجای جهانم، مهم اینه که عاشق وطنم هستم و دیگر به عنوان بازیگر در ایران کار نخواهم کرد

خداحافظی شبنم فرشادجو با بازیگری در ایران

شبنم فرشادجو در صفحه اینستاگرامش نوشت: مهم نیست کجای جهانم، مهم اینه که عاشق وطنم هستم و دیگر به عنوان بازیگر در ایران کار نخواهم کرد