رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صدور کیفرخواست برای قاضی و وکیل قلابی در جزیره قشم

صدور کیفرخواست برای قاضی و وکیل قلابی در جزیره قشم رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای دو برادر که با جعل عنوان، خود را قاضی و وکیل دادگستری معرفی کرده بودند در دادسرای عمومی و انقلاب قشم خبر داد.

صدور کیفرخواست برای قاضی و وکیل قلابی در جزیره قشم

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور کیفرخواست برای دو برادر که با جعل عنوان، خود را قاضی و وکیل دادگستری معرفی کرده بودند در دادسرای عمومی و انقلاب قشم خبر داد.