رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمی‌توانیم به پلیس بگوییم با افراد بی‌حجاب برخورد نکند

نمی‌توانیم به پلیس بگوییم با افراد بی‌حجاب برخورد نکند موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: ما نمی‌توانیم به پلیس بگوییم که نسبت به برخی از جرایم موضع بگیرد و برخورد کند و نسبت به برخی دیگر از جرایمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، اقدامی انجام ندهد. ما نمی‌توانیم به پلیس بگوییم که با […]

نمی‌توانیم به پلیس بگوییم با افراد بی‌حجاب برخورد نکند

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

ما نمی‌توانیم به پلیس بگوییم که نسبت به برخی از جرایم موضع بگیرد و برخورد کند و نسبت به برخی دیگر از جرایمی که در جامعه اتفاق می‌افتد، اقدامی انجام ندهد.

ما نمی‌توانیم به پلیس بگوییم که با افراد بی حجاب برخورد نکند و در این زمینه دخالت نکند./مهر