رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعمال تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک از فردا

اعمال تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک از فردا ساعت آغاز اجرای طرح ترافیک از شنبه تا چهارشنبه ۶ و نیم صبح و ساعت پایانی آن ۱۸ خواهد بود. پنجشنبه‌ها ساعت اجرای طرح ترافیک از ۶ و نیم تا ۱۳ است.

اعمال تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک از فردا

ساعت آغاز اجرای طرح ترافیک از شنبه تا چهارشنبه ۶ و نیم صبح و ساعت پایانی آن ۱۸ خواهد بود.

پنجشنبه‌ها ساعت اجرای طرح ترافیک از ۶ و نیم تا ۱۳ است.