رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خزانه داری آمریکا: اینترنت برای ایران از تحریم معاف است

خزانه داری آمریکا: اینترنت برای ایران از تحریم معاف است وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور یک مجوز عمومی به مشخص‌کردن برخی از مبادلاتی پرداخته که در حوزه تامین اینترنت برای ایران از تحریم‌ها معاف هستند

خزانه داری آمریکا: اینترنت برای ایران از تحریم معاف است

وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور یک مجوز عمومی به مشخص‌کردن برخی از مبادلاتی پرداخته که در حوزه تامین اینترنت برای ایران از تحریم‌ها معاف هستند