رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: آمریکا هنوز به نقطه شجاعت در تصمیم‌گیری برای برجام نرسیده است

امیرعبداللهیان: آمریکا هنوز به نقطه شجاعت در تصمیم‌گیری برای برجام نرسیده است وزیر خارجه کشورمان: وقتی می‌گوییم تضمین، یعنی توافق ما به‌گونه‌ای باشد که نفع اقتصادی در بازگشت به برجام قابل لمس باشد. پیام‌هایی میان ما و آمریکا مبادله شده و همچنان در حال مبادله است. فکر می‌کنم طرف آمریکایی به خوبی مسایل و مواضع […]

امیرعبداللهیان: آمریکا هنوز به نقطه شجاعت در تصمیم‌گیری برای برجام نرسیده است

وزیر خارجه کشورمان:

وقتی می‌گوییم تضمین، یعنی توافق ما به‌گونه‌ای باشد که نفع اقتصادی در بازگشت به برجام قابل لمس باشد.

پیام‌هایی میان ما و آمریکا مبادله شده و همچنان در حال مبادله است.

فکر می‌کنم طرف آمریکایی به خوبی مسایل و مواضع منطقی ما را درک می‌کند. احتمال می‌دهم به دلایل مختلف آمریکا هنوز به نقطه شجاعت در تصمیم‌گیری نرسیده است.