رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازداشت توماج صالحی خواننده رپر و از فعالین فضای مجازی

خبرگزاری دانشجو از بازداشت توماج صالحی خواننده رپر و از فعالین فضای مجازی حین خروج از مرزهای غرب کشور خبر داد. این خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی نوشت: صالحی طی هفته های اخیر به تحریک مردم و نشر اخبار غیرواقعی مشغول بود.

خبرگزاری دانشجو از بازداشت توماج صالحی خواننده رپر و از فعالین فضای مجازی حین خروج از مرزهای غرب کشور خبر داد.

این خبرگزاری وابسته به بسیج دانشجویی نوشت: صالحی طی هفته های اخیر به تحریک مردم و نشر اخبار غیرواقعی مشغول بود.