رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس سازمان پدافند غیر عامل: در یکسال گذشته در کشورهای غربی برای شبکه های اجتماعی جریمه های متعددی بریده شده است

رئیس سازمان پدافند غیر عامل: در یکسال گذشته در کشورهای غربی برای شبکه های اجتماعی جریمه های متعددی بریده شده است سردار جلالی: اگر مردم ما نسبت به یک موضوعی اعتراض دارند می‌توانند این را در چهارچوب قانون بیان کنند. حتی عصبانیتی که در یک مسابقه فوتبال به وجود می‌آید و منجر به شکستن شیشه‌ […]

رئیس سازمان پدافند غیر عامل: در یکسال گذشته در کشورهای غربی برای شبکه های اجتماعی جریمه های متعددی بریده شده است

سردار جلالی:
اگر مردم ما نسبت به یک موضوعی اعتراض دارند می‌توانند این را در چهارچوب قانون بیان کنند.

حتی عصبانیتی که در یک مسابقه فوتبال به وجود می‌آید و منجر به شکستن شیشه‌ هم می‌شود با تخریب سازمان یافته متفاوت است.

اینکه رژیم صهیونیستی، منافقان و همه دشمنان به خط می‌شوند و اعتراضات را هدایت می‌کنند، گویای این است که این یک اعتراض سازمان یافته است.

زیرساخت عملیات شناختی و مدیریت به افکار عمومی اولین ابزارش شبکه های اجتماعی هستند. همین شبکه های اجتماعی در سایر کشورهای غربی نماینده دارند و از همین رو نیز در یکسال گذشته جریمه های هنگفتی برایشان بریده شده است اما در کشور ما آزادانه فعالیت می‌کنند.