رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت نیوزلند گفت و گوهای حقوق بشری با ایران را متوقف کرد

دولت نیوزلند گفت و گوهای حقوق بشری با ایران را متوقف کرد دولت نیوزلند اعلام کرد، به دلیل آن که تداوم مذاکرات حقوق بشری دوجانبه با ایران پیشرفتی نداشته و رویکرد قابل دفاعی نیست، آن را متوقف می‌کند.

دولت نیوزلند گفت و گوهای حقوق بشری با ایران را متوقف کرد

دولت نیوزلند اعلام کرد، به دلیل آن که تداوم مذاکرات حقوق بشری دوجانبه با ایران پیشرفتی نداشته و رویکرد قابل دفاعی نیست، آن را متوقف می‌کند.


جدیدترین خبرها