رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رابرت مالی: تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌کنیم

رابرت مالی: تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌کنیم نماینده آمریکا در امور ایران علی‌رغم ابراز امیدواری برای حصول توافق هسته‌ای گفت که واشنگتن تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال خواهد کرد.

رابرت مالی: تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌کنیم

نماینده آمریکا در امور ایران علی‌رغم ابراز امیدواری برای حصول توافق هسته‌ای گفت که واشنگتن تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال خواهد کرد.