رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳ مصدوم و ۲ جان باخته در ریزش معدن پابدانا کرمان

۳ مصدوم و ۲ جان باخته در ریزش معدن پابدانا کرمان حادثه ریزش معدن پابدانا در کرمان در ساعت ۲۱:۲۲ دیشب روی داد . در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر هم جان خود را از دست دادند.

۳ مصدوم و ۲ جان باخته در ریزش معدن پابدانا کرمان

حادثه ریزش معدن پابدانا در کرمان در ساعت ۲۱:۲۲ دیشب روی داد .

در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر هم جان خود را از دست دادند.