رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیماری‌های قلبی و سرطان عامل اصلی فوت ایرانی ها

بیماری‌های قلبی و سرطان عامل اصلی فوت ایرانی ها بر اساس سالنامه آماری سازمان ثبت‌احوال کشور در سال ۱۳۹۷ از کل مرگ‌های ثبت‌شده در این سال، پنج دلیل عمده مرگ‌ومیر عبارتند از بیماری‌های قلبی و عروقی با ۳۸.۶ درصد، سرطان‌ها و تومورها با ۱۱.۳ درصد، بیمارهای دستگاه تنفسی با ۹.۸ درصد، حوادث غیرعمدی با ۱.۷ […]

بیماری‌های قلبی و سرطان عامل اصلی فوت ایرانی ها

بر اساس سالنامه آماری سازمان ثبت‌احوال کشور در سال ۱۳۹۷ از کل مرگ‌های ثبت‌شده در این سال، پنج دلیل عمده مرگ‌ومیر عبارتند از بیماری‌های قلبی و عروقی با ۳۸.۶ درصد، سرطان‌ها و تومورها با ۱۱.۳ درصد، بیمارهای دستگاه تنفسی با ۹.۸ درصد، حوادث غیرعمدی با ۱.۷ درصد و بیماری‌های عفونی و انگلی با ۴.۷ درصد که مجموع آنها ۷۱.۵ درصد از مرگ‌ومیرهای به ثبت رسیده را شامل می‌شود.

بیماری‌های قلبی و عروقی در استان خوزستان با ۴۷ درصد، انواع سرطان‌ها در استان مازندران با ۱۵.۳ درصد، بیماری‌های دستگاه تنفسی در استان کرمان با ۱۵.۵ درصد و بیماری‌های عفونی و انگلی در استان قم با ۱۰.۶ درصد بیشترین سهم مرگ‌ومیر را میان سایر استان‌ها دارند.

مرگ‌ومیر بیماری‌های تنفسی در استان‌هایی مانند کرمان، تهران، خراسان، البرز و سرطان و انواع تومورها در استان‌های مازندران، سمنان، آذربایجان غربی و بیماری‌های عفونی در استان‌های قم، یزد و تهران فراوانی بیشتری دارند. بیماری‌های قلبی و عروقی از عمده‌ترین دلایل مرگ خصوصا در استان‌هایی مانند خوزستان و بوشهر است./ فرهیختگان