رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پزشکیان: با همین دست فرمان ادامه دهیم، روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد

پزشکیان: با همین دست فرمان ادامه دهیم، روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: همه ما مقصر هستیم زیرا طوری رفتار کردیم که نتیجه آن، وضعیت فعلی است و به جای اینکه واقعیت را تحلیل و برای آن راه حل ارائه دهیم، با مردم صادقانه صحبت […]

پزشکیان: با همین دست فرمان ادامه دهیم، روز به روز وضعیت بدتر خواهد شد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: همه ما مقصر هستیم زیرا طوری رفتار کردیم که نتیجه آن، وضعیت فعلی است و به جای اینکه واقعیت را تحلیل و برای آن راه حل ارائه دهیم، با مردم صادقانه صحبت کنیم و اشتباهاتمان را بپذیریم، همچنان دنبال دشمن خارجی هستیم اما مشکلات اینگونه حل نمی شود. بنابراین باید واقعیت ها را درست ببنیم و بعد با کسانی که دلسوز مملکت و نظام هستند صحبت کنیم و راه حل هایی که ممکن است مطابق سلیقه ما و نظام نباشد را بپذیریم.