رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از عجایب دولت رئیسی!

از عجایب دولت رئیسی! عبدالرضا داوری در توئیتر نوشت: به عجایب دولت رئیسی این را هم اضافه کنید که کسی را بعنوان متولی ⁧ مناطق آزاد⁩ منصوب کرده اند که از اساس با توسعه مناطق آزاد مخالف است و توسعه این مناطق را برخلاف اقتصاد مقاومتی می‌داند

از عجایب دولت رئیسی!

عبدالرضا داوری در توئیتر نوشت: به عجایب دولت رئیسی این را هم اضافه کنید که کسی را بعنوان متولی ⁧ مناطق آزاد⁩ منصوب کرده اند که از اساس با توسعه مناطق آزاد مخالف است و توسعه این مناطق را برخلاف اقتصاد مقاومتی می‌داند


جدیدترین خبرها