رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: حفظ نظام حتی از حفظ جان امام زمان هم مقدم‌تر است

نماینده مجلس: حفظ نظام حتی از حفظ جان امام زمان هم مقدم‌تر است حسین جلالی، نماینده مجلس: روابط عاطفی و رفاقت با شخص ممنوع تصویر مانع از برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب می شود. آقای شمخانی حفظ نظام از اوجب واجبات است حتی از حفظ جان امام زمان (عج) هم مقدم تر […]

نماینده مجلس: حفظ نظام حتی از حفظ جان امام زمان هم مقدم‌تر است

حسین جلالی، نماینده مجلس:
روابط عاطفی و رفاقت با شخص ممنوع تصویر مانع از برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب می شود.

آقای شمخانی حفظ نظام از اوجب واجبات است حتی از حفظ جان امام زمان (عج) هم مقدم تر است.

شما نباید رفاقت با خاتمی را بر اصل نظام اسلامی مقدم بدارید./ایلنا