رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو شد

حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو شد وزیر بهداشت در حکمی سید حیدر محمدی را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو شد

وزیر بهداشت در حکمی سید حیدر محمدی را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو منصوب کرد.


جدیدترین خبرها