رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حرکت جنجالی رئیس جمهور چین/ پوشیدن لباس نظامی چه پیغامی دارد؟

حرکت جنجالی رئیس جمهور چین/ پوشیدن لباس نظامی چه پیغامی دارد؟ انتشار تصویری از شی جین پینگ رئیس جمهور چین در لباس نظامی، جنجالی بزرگ در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد. بر اساس ادعای رسانه‌های اروپایی، شی جین پینگ به ژنرال‌های ارتش اعلام کرده تا آماده جنگ باشند.

حرکت جنجالی رئیس جمهور چین/ پوشیدن لباس نظامی چه پیغامی دارد؟

انتشار تصویری از شی جین پینگ رئیس جمهور چین در لباس نظامی، جنجالی بزرگ در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد.

بر اساس ادعای رسانه‌های اروپایی، شی جین پینگ به ژنرال‌های ارتش اعلام کرده تا آماده جنگ باشند.


جدیدترین خبرها