رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان خطاب به دبیرکل سازمان ملل: ایران در اغتشاشات اخیر عمیقا خویشتنداری به خرج داده است

امیرعبداللهیان خطاب به دبیرکل سازمان ملل: ایران در اغتشاشات اخیر عمیقا خویشتنداری به خرج داده است وزیر خارجه ایران گفت: نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران اقدامی مردود است؛ این نشست باید برای دولت‌هایی که مروج خشونت و ترور هستند تشکیل شود و ‌نه در مورد ایران که مدافع واقعی حقوق بشر است

امیرعبداللهیان خطاب به دبیرکل سازمان ملل: ایران در اغتشاشات اخیر عمیقا خویشتنداری به خرج داده است

وزیر خارجه ایران گفت: نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران اقدامی مردود است؛ این نشست باید برای دولت‌هایی که مروج خشونت و ترور هستند تشکیل شود و ‌نه در مورد ایران که مدافع واقعی حقوق بشر است