رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انگلیس کاردار سفارت ایران در لندن را فراخواند

انگلیس کاردار سفارت ایران در لندن را فراخواند وزارت امور خارجه انگلیس روز جمعه کاردار سفارت ایران را با ادعای تهدیدات تهران علیه خبرنگارانی که در انگلیس فعالیت دارند، به وزارت امور خارجه فراخواند. جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس روز جمعه ادعا کرد که تهران روزنامه نگارانی که در انگلیس زندگی می‌ کنند را مورد […]

انگلیس کاردار سفارت ایران در لندن را فراخواند

وزارت امور خارجه انگلیس روز جمعه کاردار سفارت ایران را با ادعای تهدیدات تهران علیه خبرنگارانی که در انگلیس فعالیت دارند، به وزارت امور خارجه فراخواند.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس روز جمعه ادعا کرد که تهران روزنامه نگارانی که در انگلیس زندگی می‌ کنند را مورد ارعاب قرار داده است و برای همین کاردار سفارت ایران را به وزارت خارجه انگلیس احضار کرد /خبرگزاری دانشجو