رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیگیری وضعیت پزشکان بازداشتی در دیدار با دادستان کل کشور

پیگیری وضعیت پزشکان بازداشتی در دیدار با دادستان کل کشور رئیس کل سازمان نظام پزشکی با دادستان کل کشور درباره پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان جامعه پزشکی دیدار کرد. رئیس سازمان نظام پزشکی، در این دیدار با ارایه لیست بازداشت‌شدگان، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و رعایت شأن و حرمت اعضای جامعه پزشکی و حداکثر مساعدت در […]

پیگیری وضعیت پزشکان بازداشتی در دیدار با دادستان کل کشور

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با دادستان کل کشور درباره پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان جامعه پزشکی دیدار کرد.

رئیس سازمان نظام پزشکی، در این دیدار با ارایه لیست بازداشت‌شدگان، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و رعایت شأن و حرمت اعضای جامعه پزشکی و حداکثر مساعدت در روند رسیدگی را خواست.

دادستان کل کشور بر لزوم رعایت شأن جامعه پزشکی و لزوم صیانت از این جامعه در برابر تلاش عده‌ای معدود برای کشاندن آن به دامن اغتشاشات تاکید کرد.