رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تغییر تابعیت ۱۳۷ بازیکن در جام‌جهانی

تغییر تابعیت ۱۳۷ بازیکن در جام‌جهانی در رقابت‌های جام‌جهانی ۱۳۷ بازیکن با تغییر تابعیت برای تیم‌ملی کشوری غیر از کشور محل تولد خود بازی خواهند کرد. در این بین نام سامان قدوس هم به چشم می‌خورد که متولد سوئد بوده و در فهرست تیم‌ملی ایران حضور دارد و مراکش با ۱۴ بازیکن در صدر این […]

تغییر تابعیت ۱۳۷ بازیکن در جام‌جهانی

در رقابت‌های جام‌جهانی ۱۳۷ بازیکن با تغییر تابعیت برای تیم‌ملی کشوری غیر از کشور محل تولد خود بازی خواهند کرد.

در این بین نام سامان قدوس هم به چشم می‌خورد که متولد سوئد بوده و در فهرست تیم‌ملی ایران حضور دارد و مراکش با ۱۴ بازیکن در صدر این لیست می‌باشد.