رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی و دستگیری یکی از سرشبکه های اصلی براندازی در استان یزد

شناسایی و دستگیری یکی از سرشبکه های اصلی براندازی در استان یزد روابط عمومی دادگستری یزد: یکی از سر شبکه‌های اصلی براندازی و فعال در شبکه اجتماعی توییتر و مرتبط با برخی از عناصر برانداز در یکی از کشورهای اروپایی با نام مستعار (ر.ب) و با شهرت کامو در استان یزد دستگیر شد. نامبرده از […]

شناسایی و دستگیری یکی از سرشبکه های اصلی براندازی در استان یزد

روابط عمومی دادگستری یزد:
یکی از سر شبکه‌های اصلی براندازی و فعال در شبکه اجتماعی توییتر و مرتبط با برخی از عناصر برانداز در یکی از کشورهای اروپایی با نام مستعار (ر.ب) و با شهرت کامو در استان یزد دستگیر شد.

نامبرده از ابتدای اغتشاشات اخیر با تشکیل تالارهای گفت‌وگو در سراسر کشور از جمله شهرهای تهران مشهد ،شیراز ، یزد و … در تلاش برای آموزش شیوه های نوین اخلال در نظم و امنیت ملی بود.