رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسقاط ساختگی خودروهای فرسوده در پایتخت/ پول بده گواهی بگیر!

اسقاط ساختگی خودروهای فرسوده در پایتخت/ پول بده گواهی بگیر! قائمی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران: تحویل گرفتن خودروهای فرسوده از صاحب و اسقاط آن تنها به صورت شکلی انجام می شود یعنی عملا خودرویی اسقاط نمی شود اما گواهی اسقاط صادر می شود. زمانی باید به صاحب خودرو فرسوده گواهی اسقاط […]

اسقاط ساختگی خودروهای فرسوده در پایتخت/ پول بده گواهی بگیر!

قائمی عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران:

تحویل گرفتن خودروهای فرسوده از صاحب و اسقاط آن تنها به صورت شکلی انجام می شود یعنی عملا خودرویی اسقاط نمی شود اما گواهی اسقاط صادر می شود.

زمانی باید به صاحب خودرو فرسوده گواهی اسقاط تحویل داد که حتما اسقاط انجام شده باشد نه اینکه برای صدور گواهی هزینه ای پرداخت شود./باشگاه خبرنگاران


جدیدترین خبرها