رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کمیسیون امور داخلی کشور: مجلس مساله دانشجویان ممنوع‌الورود را پیگیری نمی‌کند

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور: مجلس مساله دانشجویان ممنوع‌الورود را پیگیری نمی‌کند/ هرکسی از ضابطان شکایتی دارد به دادسراهای نظامی مراجعه کند جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: اینکه پرونده‌های معترضان در حال رسیدگی است و در طرف مقابل رسیدگی به پرونده‌ها آغاز نشده به این علت است که احتمالا شکایت انجام نشده است، […]

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور: مجلس مساله دانشجویان ممنوع‌الورود را پیگیری نمی‌کند/ هرکسی از ضابطان شکایتی دارد به دادسراهای نظامی مراجعه کند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: اینکه پرونده‌های معترضان در حال رسیدگی است و در طرف مقابل رسیدگی به پرونده‌ها آغاز نشده به این علت است که احتمالا شکایت انجام نشده است، اما ما در قانون داریم که هرکسی می‌تواند از قوه قضائیه تظلم‌خواهی کند و دستگاه قضایی رسیدگی کند./ ایلنا