رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسلامی: تصویب قطعنامه علیه ایران پاسخ محکم به همراه خواهد داشت

اسلامی: تصویب قطعنامه علیه ایران پاسخ محکم به همراه خواهد داشت رئیس سازمان انرژی اتمی: صدور قطعنامه مشخصاً یک اقدام غیرسازنده برای حفظ فشار حداکثری است و کمکی به حل مسائل موجود نخواهد کرد. تصویب قطعنامه علیه ایران همانطور که پیش‌تر هم گفته شده بود، پاسخ محکمی از سوی ایران به همراه خواهد داشت.

اسلامی: تصویب قطعنامه علیه ایران پاسخ محکم به همراه خواهد داشت

رئیس سازمان انرژی اتمی:

صدور قطعنامه مشخصاً یک اقدام غیرسازنده برای حفظ فشار حداکثری است و کمکی به حل مسائل موجود نخواهد کرد.

تصویب قطعنامه علیه ایران همانطور که پیش‌تر هم گفته شده بود، پاسخ محکمی از سوی ایران به همراه خواهد داشت.