رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبرگزاری ایرنا خبر داد: ممنوعیت خدمات اجتماعی برای برخی از سلبریتی‌ها

خبرگزاری ایرنا خبر داد: ممنوعیت خدمات اجتماعی برای برخی از سلبریتی‌ها خبرگزاری ایرنا نوشت: به دنبال حمایت برخی از سلبریتی‌ها و هنرمندان از آشوبگری‌ها و اقدامات ساختارشکنانه و رفتارهای غیرقانونی اخیر در کشور، با حکم قضایی تعدادی از این افراد طی روزهای گذشته از دریافت خدمات اجتماعی منع شده‌اند. فعالیت‌های تعدادی دیگر از این افراد […]

خبرگزاری ایرنا خبر داد: ممنوعیت خدمات اجتماعی برای برخی از سلبریتی‌ها

خبرگزاری ایرنا نوشت: به دنبال حمایت برخی از سلبریتی‌ها و هنرمندان از آشوبگری‌ها و اقدامات ساختارشکنانه و رفتارهای غیرقانونی اخیر در کشور، با حکم قضایی تعدادی از این افراد طی روزهای گذشته از دریافت خدمات اجتماعی منع شده‌اند.

فعالیت‌های تعدادی دیگر از این افراد نیز در حال بررسی است و برای آنها نیز طی روزهای آینده با حکم قضایی محدودیت‌هایی در زمینه دریافت خدمات اجتماعی اعمال خواهد شد.