رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی در عراق بگیرند

شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی در عراق بگیرند دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق خاطر نشان کرد: عراق علیرغم علاقه قلبی تجارش برای همکاری و تجارت با ما به دلیل تحریم‌ها، عدم عضویت ایران در FATF و مشکلات شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می‌کند /ایلنا

شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی در عراق بگیرند

دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق خاطر نشان کرد: عراق علیرغم علاقه قلبی تجارش برای همکاری و تجارت با ما به دلیل تحریم‌ها، عدم عضویت ایران در FATF و مشکلات شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می‌کند /ایلنا


جدیدترین خبرها