رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی در جلسه هیات دولت: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد

رئیسی در جلسه هیات دولت: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد رئیس جمهور: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع […]

رئیسی در جلسه هیات دولت: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد

رئیس جمهور: دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود