رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهار آتش سوزی در پالایشگاه آبادان

مهار آتش سوزی در پالایشگاه آبادان مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان: آتش سوزی که در واحد CR1 (تولید بنزین) پالایشگاه آبادان رخ داد به صورت کامل مهار شد. این واحد غیر فعال و در حال تعمیرات بوده است. در این حادثه ۲ نفر دچار دود گرفتگی شدند که بصورت سرپایی درمان شدند.

مهار آتش سوزی در پالایشگاه آبادان

مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان:

آتش سوزی که در واحد CR1 (تولید بنزین) پالایشگاه آبادان رخ داد به صورت کامل مهار شد.

این واحد غیر فعال و در حال تعمیرات بوده است.

در این حادثه ۲ نفر دچار دود گرفتگی شدند که بصورت سرپایی درمان شدند.