رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پارلمان اروپا، روسیه را به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی کرد

پارلمان اروپا، روسیه را به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی کرد پارلمان اروپا امروز چهارشنبه، ۲۳ نوامبر، روسیه را به عنوان دولت حامی تروریسم به رسمیت شناخت. به ادعای پارلمان اروپا، نیروهای روسیه به انجام جنایات در طول نبرد با اوکراین متهم شدند.

پارلمان اروپا، روسیه را به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی کرد

پارلمان اروپا امروز چهارشنبه، ۲۳ نوامبر، روسیه را به عنوان دولت حامی تروریسم به رسمیت شناخت.

به ادعای پارلمان اروپا، نیروهای روسیه به انجام جنایات در طول نبرد با اوکراین متهم شدند.