رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزادی ۷۰۹ نفر از زندانیان دارای شرایط ارفاقات قانونی

آزادی ۷۰۹ نفر از زندانیان دارای شرایط ارفاقات قانونی در پی دستور رئیس قوه قضائیه، ۷۰۹ نفر از زندانیان دارای شرایط ارفاقات قانونی از زندان‌های ۱۲ استان کشور آزاد شدند.

آزادی ۷۰۹ نفر از زندانیان دارای شرایط ارفاقات قانونی

در پی دستور رئیس قوه قضائیه، ۷۰۹ نفر از زندانیان دارای شرایط ارفاقات قانونی از زندان‌های ۱۲ استان کشور آزاد شدند.