رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یوان، پول ملی چین سقوط کرد

یوان، پول ملی چین سقوط کرد طی ناآرامی‌های کنونی در چین به دلیل طرح کووید صفر شاهد کاهش ارزش یوان به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای هستیم.

یوان، پول ملی چین سقوط کرد

طی ناآرامی‌های کنونی در چین به دلیل طرح کووید صفر شاهد کاهش ارزش یوان به پایین‌ترین سطح دو هفته‌ای هستیم.