رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


احکام بدوی صادره برای دانشجویان شریف بازنگری می‌شود

احکام بدوی صادره برای دانشجویان شریف بازنگری می‌شود اطلاعیه هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شریف: احکام بدوی صادره، در فرایند تجدیدنظر، تحت تاثیر پایبندی افراد در فضای حقیقی و مجازی دانشگاه به منشور اجتماعی دانشگاه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. در صورت حضور در تجمعات غیرقانونی، دانشگاه حق خود را در بازگرداندن همه موارد تعلیق‌شده محفوظ […]

احکام بدوی صادره برای دانشجویان شریف بازنگری می‌شود

اطلاعیه هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شریف:

احکام بدوی صادره، در فرایند تجدیدنظر، تحت تاثیر پایبندی افراد در فضای حقیقی و مجازی دانشگاه به منشور اجتماعی دانشگاه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

در صورت حضور در تجمعات غیرقانونی، دانشگاه حق خود را در بازگرداندن همه موارد تعلیق‌شده محفوظ می‌داند./ ایسنا