رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا سه فرد ایرانی را تحریم کرد

آمریکا سه فرد ایرانی را تحریم کرد اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری آمریکا، علی اکبر جاویدان، ابراهیم کوچک‌زایی و الله‌کرم عزیزی از جمله مقاماتی هستند که به بهانه‌های حقوق بشری در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند. علاوه بر تحریم‌ها علیه شخصیت‌های ایرانی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که به […]

آمریکا سه فرد ایرانی را تحریم کرد

اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری آمریکا، علی اکبر جاویدان، ابراهیم کوچک‌زایی و الله‌کرم عزیزی از جمله مقاماتی هستند که به بهانه‌های حقوق بشری در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

علاوه بر تحریم‌ها علیه شخصیت‌های ایرانی، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که به مناسبت روز مبارزه با فساد و روز حقوق بشر، ۴۰ فرد در ۹ کشور را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.