رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«آتش در دفتر بسیج دانشجویی»

«آتش در دفتر بسیج دانشجویی» نیمه شب گذشته، دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه شریف واقع در همکف ساختمان ابن‌سینا توسط عوامل ناشناس آتش گرفته و کاملاً در آتش سوخت.

«آتش در دفتر بسیج دانشجویی»

نیمه شب گذشته، دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه شریف واقع در همکف ساختمان ابن‌سینا توسط عوامل ناشناس آتش گرفته و کاملاً در آتش سوخت.