رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح مجلس برای مجازات ناشران اخبار کذب

طرح مجلس برای مجازات ناشران اخبار کذب سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگو عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه ای تفکیک قائل […]

طرح مجلس برای مجازات ناشران اخبار کذب

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تهیه و تدوین کرده است که هرکسی در فضای مجازی اخبار نادرستی را نشر دهد یا آن را بزرگنمایی کند باید پاسخگو عملکرد خود در دادگاه باشد و این موضوع برای فرد یا رسانه ای تفکیک قائل نیست و همه را دربرمی گیرد.

این دست قوانین در همه کشورهای دنیا وجود دارد و کشور ما نیز باید از این دست قوانین وضع کند تا بتوانیم از نشر اخبار کذب در فضای مجازی جلوگیری کنیم.

در حوادث اخیر هم شاهد نشر بیش از حد اخبار کذب در فضای مجازی بودیم که افرادی بدون تحقیق بر درست بودن یا نبودن خبر آن را انتشار دادند که باعث شد فضای جامعه ملتهب شود.