رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرپرست جدید دیوان محاسبات کشور تعیین شد

سرپرست جدید دیوان محاسبات کشور تعیین شد بر اساس حکمی از سوی رییس مجلس، سید ضیاءالدین نورالدینی به عنوان سرپرست دیوان محاسبات کشور منصوب شد. مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود که هفته گذشته با رای نمایندگان مجلس به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد./ایسنا

سرپرست جدید دیوان محاسبات کشور تعیین شد

بر اساس حکمی از سوی رییس مجلس، سید ضیاءالدین نورالدینی به عنوان سرپرست دیوان محاسبات کشور منصوب شد.

مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور بود که هفته گذشته با رای نمایندگان مجلس به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد./ایسنا


جدیدترین خبرها