رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق بازنشستگان همسان سازی می‌شود

حقوق بازنشستگان همسان سازی می‌شود ترکی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده و کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد آن را پذیرفته است. برخی خدمات رفاهی به بازنشستگان کشوری تصویب شده است. استفاده از مراکز گردشگری در کشور و استفاده از خانه‌های معلم در […]

حقوق بازنشستگان همسان سازی می‌شود

ترکی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور:

موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده و کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد آن را پذیرفته است.

برخی خدمات رفاهی به بازنشستگان کشوری تصویب شده است.

استفاده از مراکز گردشگری در کشور و استفاده از خانه‌های معلم در استان‌ها با توافق وزارت آموزش و پرورش امکان پذیر شده است.