رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آموزش خصوصی رانندگی؛ ساعتی ۴۰۰ هزار تومان

آموزش خصوصی رانندگی؛ ساعتی ۴۰۰ هزار تومان بررسی در فضای مجازی نشان می‌دهد افرادی مشغول آموزش خصوصی رانندگی هستند. یکی از مربیان می‌گوید هر روز آموزش سه ساعت زمان می‌برد و هزینه آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ یعنی ساعتی ۴۰۰ هزار تومان. البته او می‌گوید که نهایتا در چهار جلسه، آموزش کامل […]

آموزش خصوصی رانندگی؛ ساعتی ۴۰۰ هزار تومان

بررسی در فضای مجازی نشان می‌دهد افرادی مشغول آموزش خصوصی رانندگی هستند.

یکی از مربیان می‌گوید هر روز آموزش سه ساعت زمان می‌برد و هزینه آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ یعنی ساعتی ۴۰۰ هزار تومان.

البته او می‌گوید که نهایتا در چهار جلسه، آموزش کامل خواهد شد.

همچنین این آموزش به افراد «صفر کیلومتر» فقط با ماشین مربی انجام خواهد شد.

انتخاب اینکه با خودروی مربی یا خودروی شخصی کارآموز تمرین انجام شود به عهده کارآموز است./ایسنا