رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد امیرعبداللهیان از مداخله فرانسه در امور داخلی ایران در دیدار با وزیر خارجه این کشور

انتقاد امیرعبداللهیان از مداخله فرانسه در امور داخلی ایران در دیدار با وزیر خارجه این کشور وزیر امورخارجه کشورمان: در حاشیه کنفرانس بغداد ۲، گفتگوی وزرای خارجه فرانسه و ایران. مداخله فرانسه در امور داخلی ایران را غیر قابل قبول دانستم. ترمیم مواضع فرانسه مورد گفتگو بود. توافق داریم که مسیر دیالوگ و دیپلماسی مرجح […]

انتقاد امیرعبداللهیان از مداخله فرانسه در امور داخلی ایران در دیدار با وزیر خارجه این کشور

وزیر امورخارجه کشورمان:
در حاشیه کنفرانس بغداد ۲، گفتگوی وزرای خارجه فرانسه و ایران. مداخله فرانسه در امور داخلی ایران را غیر قابل قبول دانستم.

ترمیم مواضع فرانسه مورد گفتگو بود.

توافق داریم که مسیر دیالوگ و دیپلماسی مرجح است. جمهوری اسلامی ایران، قوی و مستحکم است.