رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ممنوعیتی برای ورود تاکسی های اینترنتی به فرودگاه امام وجود ندارد

ممنوعیتی برای ورود تاکسی های اینترنتی به فرودگاه امام وجود ندارد سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی: طبق دستورالعمل تمامی فرودگاه ها از توقف و پذيرش مسافركش های متفرقه در مقابل ترمينال جلوگیری می‌کنند. تاكسی های اينترنتی درصورت درخواست جذب مسافر باید فعاليت خود را در پاركينگ ٣ انجام دهند./باشگاه خبرنگاران

ممنوعیتی برای ورود تاکسی های اینترنتی به فرودگاه امام وجود ندارد

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی:
طبق دستورالعمل تمامی فرودگاه ها از توقف و پذيرش مسافركش های متفرقه در مقابل ترمينال جلوگیری می‌کنند.

تاكسی های اينترنتی درصورت درخواست جذب مسافر باید فعاليت خود را در پاركينگ ٣ انجام دهند./باشگاه خبرنگاران