رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۶ میلیون هکتاری جنگل‌های ایران

کاهش ۶ میلیون هکتاری جنگل‌های ایران استاد منابع طبیعی دانشگاه تهران: سال ۱۳۳۲ ایران و ترکیه ۱۸ میلیون هکتار جنگل داشتند. اکنون وسعت جنگل‌های ایران به ۱۲ میلیون هکتار کاهش پیدا کرده و ترکیه جنگل‌های خود را به ۴۰ میلیون هکتار رسانده است. در ایران سالانه ۱۰ هزار هکتار جنگل‌کاری انجام می‌شود. این رقم در […]

کاهش ۶ میلیون هکتاری جنگل‌های ایران

استاد منابع طبیعی دانشگاه تهران:
سال ۱۳۳۲ ایران و ترکیه ۱۸ میلیون هکتار جنگل داشتند. اکنون وسعت جنگل‌های ایران به ۱۲ میلیون هکتار کاهش پیدا کرده و ترکیه جنگل‌های خود را به ۴۰ میلیون هکتار رسانده است.

در ایران سالانه ۱۰ هزار هکتار جنگل‌کاری انجام می‌شود. این رقم در کشور چین ۱۰ میلیون هکتار و در کره جنوبی ۱۵۰ هزار هکتار است./ ایسنا