رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرمی استاندار سیستان و بلوچستان شد

کرمی استاندار سیستان و بلوچستان شد با رای هیات وزیران سردار محمد کرمی به عنوان استاندار جدید سیستان و بلوچستان انتخاب شد. او پیش از این فرماندهی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب‌شرق کشور را به عهده داشت.

کرمی استاندار سیستان و بلوچستان شد

با رای هیات وزیران سردار محمد کرمی به عنوان استاندار جدید سیستان و بلوچستان انتخاب شد.

او پیش از این فرماندهی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب‌شرق کشور را به عهده داشت.