رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جزئیات مهم از لایحه بودجه ۱۴۰۲

جزئیات مهم از لایحه بودجه ۱۴۰۲: کل رقم بودجه حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان/ نرخ دلار ۲۳ هزار تومان/ افزایش حقوق ۲۰ درصد

جزئیات مهم از لایحه بودجه ۱۴۰۲: کل رقم بودجه حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان/ نرخ دلار ۲۳ هزار تومان/ افزایش حقوق ۲۰ درصد