رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک: صعودی شدن خرید لباس دسته دوم با افت قدرت خرید مردم

اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک: صعودی شدن خرید لباس دسته دوم با افت قدرت خرید مردم / این موضوع می‌تواند برای مصرف‌کنندگان عواقب بهداشتی به‌همراه بیاورد مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرات نساجی و پوشاک: مطابق با گزارش‌های مرکز ملی آمار بعد از افت قدرت خرید مردم تمایل برای خرید پوشاک کاهش پیدا کرد. با […]

اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک: صعودی شدن خرید لباس دسته دوم با افت قدرت خرید مردم / این موضوع می‌تواند برای مصرف‌کنندگان عواقب بهداشتی به‌همراه بیاورد

مجید نامی، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرات نساجی و پوشاک:
مطابق با گزارش‌های مرکز ملی آمار بعد از افت قدرت خرید مردم تمایل برای خرید پوشاک کاهش پیدا کرد.

با افت قدرت خرید مردم و افزایش قیمت پوشاک نو، تمایل برای خرید لباس دسته دوم صعودی شد که این موضوع می‌تواند برای مصرف‌کنندگان عواقب بهداشتی به‌همراه بیاورد چرا که پوشاک با سلامت مردم عجین شده است./ایلنا