رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسعود خاتمی: استیضاح وزیر بهداشت در اولویت نظارتی مجلس نیست

مسعود خاتمی: استیضاح وزیر بهداشت در اولویت نظارتی مجلس نیست عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: موضوعاتی مثل گرانی ها، نرخ ارز، قیمت خودرو و… مسائل اصلی امروز کشور و مردم است. نمایندگان مردم نیز رسیدگی به این موضوعات و حل مشکلات معیشتی مردم را در سرلوحه کارهای خود قرار داده اند و استیضاح وزیر […]

مسعود خاتمی: استیضاح وزیر بهداشت در اولویت نظارتی مجلس نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
موضوعاتی مثل گرانی ها، نرخ ارز، قیمت خودرو و… مسائل اصلی امروز کشور و مردم است.

نمایندگان مردم نیز رسیدگی به این موضوعات و حل مشکلات معیشتی مردم را در سرلوحه کارهای خود قرار داده اند و استیضاح وزیر بهداشت در این زمان، در اولویت نظارتی مجلس نیست.

اگر چه موضوع استیضاح وزیر بهداشت به دلیل مشکلات حوزه دارو در مجلس مطرح شده بود اما تا جایی که بنده اطلاع دارم برخی از امضاکنندگان استیضاح مطرح شده، امضای خود را پس گرفته اند و بسیاری از همکاران ما در مجلس نیز به دلیل عدم اولویت موضوع، استیضاح وزیر بهداشت و درمان را به صلاح نمی دانند/ خانه ملت