رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشویش اذهان عمومی یعنی هر حرفی که خلاف نظر آقایان باشد!

تشویش اذهان عمومی یعنی هر حرفی که خلاف نظر آقایان باشد! مسعود پزشکیان (نماینده مجلس) در واکنش به طرح مجلس درباره جرم انگاری هر خبری که منجر به تشویق اذهان عمومی می‌شود، گفت: تشویش اذهان عمومی یعنی هر حرفی که خلاف نظر آقایان باشد!! اما نکته این جاست که مقررات، قوانین و مدیریت ما منجر […]

تشویش اذهان عمومی یعنی هر حرفی که خلاف نظر آقایان باشد!

مسعود پزشکیان (نماینده مجلس) در واکنش به طرح مجلس درباره جرم انگاری هر خبری که منجر به تشویق اذهان عمومی می‌شود، گفت: تشویش اذهان عمومی یعنی هر حرفی که خلاف نظر آقایان باشد!! اما نکته این جاست که مقررات، قوانین و مدیریت ما منجر به مشکلات شده و به جای اینکه خودمان را متهم کنیم، می‌گوییم هر کسی این مشکلات را برملا کند‌ باید مجازات شود این اقدامات به جایی نمی‌رسد. در نتیجه چنین اقداماتی، روز به روز حلقه آزادی‌های قانونی تنگ‌تر می‌شود

براساس قانون نباید افراد را به دلیل داشتن فکر و یا اظهار اندیشه بازداشت کرده و محاکمه کنند اما اینها هر موردی را علیه عمل و نظر خودشان بدانند تشویش اذهان عمومی ارزیابی می‌کنند و بعد حکمی برای آن صادر می‌کنند و می‌گویند تو ذهن مردم را خراب کردی!!!. اما اینکه نان سر سفره مردم نیست، اینکه قدرت خرید خانه ندارند و حتی قدرت پرداخت اجاره را ندارند، تشویش اذهان عمومی است؟ اینکه جوان بیکار است و زندگی او نمی‌چرخد تشویق اذهان عمومی محسوب می‌شود؟