رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رافائل گروسی: پیشرفتی در پرونده ایران صورت نگرفته است

رافائل گروسی: پیشرفتی در پرونده ایران صورت نگرفته است مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای روز پنجشنبه مدعی شد پیشرفتی در پرونده مذاکرات این نهاد بین‌المللی با ایران صورت نگرفته است./فارس

رافائل گروسی: پیشرفتی در پرونده ایران صورت نگرفته است

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای روز پنجشنبه مدعی شد پیشرفتی در پرونده مذاکرات این نهاد بین‌المللی با ایران صورت نگرفته است./فارس